پرسنل دفتر ریاست


  • نام و نام خانوادگی: خانم اعظم یوسف نیا
  • سمت: مسئول دفتر
  • مرتبه: کارشناس ارشد پژوهش
  • تماس: 051-57222328
  • فکس : 051 - 57223815

  • نام و نام خانوادگی: خانم مریم سلیمان زاده
  • سمت: مسئول دفتر
  • مرتبه: کارشناس ارشد پژوهش
  • تماس: 051 - 57222328
  • فکس:051-57223815
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/11
تعداد بازدید:
3572
Powered by DorsaPortal