روسای قبلی دانشگاه

  • دکتر محمد قهرمانی
تاریخ شروع مسئولیت: 1375 
  • مرحوم دکترهادی سالاری
تاریخ شروع مسئولیت :1380/04/10 
  • دکتر علیرضا مسلم
تاریخ شروع مسئولیت :1384/11/23
  • دکتر رضا احمدی
تاریخ شروع مسئولیت :1392/07/17
  • دکتر جواد باذلی
تاریخ شروع مسئولیت :1396/08/11
  • دکتر رضا احمدی
تاریخ شروع مسئولیت :1400/09/10
تاریخ به روز رسانی:
1400/09/15
تعداد بازدید:
8005
Powered by DorsaPortal