شرح اقدامات دفتر بازرسی به شکایات

وظایف واحد بازرسی:
•    تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر ، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها ، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه
•    بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع
•    تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رییس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف
•    برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ، کمیسیون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات
•    تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
•    کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشگاه
•    آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه
•    اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط
وظایف واحد پاسخگویی به شکایات:
•                 دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین ) از واحدها و کارکنان دانشگاه 
•          بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
•          بررسی و پاسخگویی در خصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی 
•          پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان 
•          جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و سازمان بازرسی کل کشور به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد . 
•          پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده 
•          پیگیری برای ارسال پاسخ به شاکیان
وظایف واحد ارزیابی عملکرد 
•    همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن
•    اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم
•    احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه
•    همکاری و هماهنگی با شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات 
•    بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای ( یا کمیسیون ) تحول اداری
•    پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده 
•    نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم 
•    انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم 
•    انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد
•    دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه  و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط
منشور اخلاقی
منشور اخلاقی کارکنان مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
- تعهد به خدمت صادقانه ، تکریم مراجعین و جلب رضایت الهی در انجام امور محوله
- مشارکت در انجام کار گروهی، سختکوشی و تلاش در جهت احقاق حقوق مراجعین و تقویت ارزش های اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار
- ارائه نظرات کارشناسی و انتقاد و پیشنهاد جهت پیشبرد اهداف مجموعه
- امانتداری و رازداری و حفظ اسرار ارباب رجوع
- استفاده قانونی و درست از اختیارات و قدرت سازمانی و رعایت دقیق قوانین ومقررات
- ایجاد فضای صمیمانه درجهت اعتماد متقابل مراجعین و کارکنان
- پرهیز از هر گونه مظاهر فساد اداری از قبیل سفارش ، هدیه غیر متعارف و رشوه و جلوگیری از آن
- خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاص غیر مربوط
- حسن رفتار و پرهیز از تبعیض و رعایت عدالت و انصاف در برخورد با ارباب رجوع و همکاران
- ارائه راهنمایی و اطلاعات لازم به منظور سهولت انجام کار و توجه به درخواست های معقول و قانونی مراجعین و تلاش درجهت برآورده نمودن آنها

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/25
تعداد بازدید:
1995
Powered by DorsaPortal