تعریف شغل


شغلی است در حوزه امور اداری- مالی، وظایفی از قبیل انجام تشریفات استعالم، انجام تشریفات اجرایی ، تهیه و تنظیم صورت جلسات، انجام بازاریابی ، اجرای دریافت تنخواه گردان اجرای قوانین و مقررات مربوط به کارپرداز ی را در بردارد. این شغل با مشاغلی همچون،تجار و تهیه کنندگان کالاها رابطه دارد.

تاریخ به روز رسانی:
1400/12/01
تعداد بازدید:
5303
Powered by DorsaPortal