معرفی برنامه سالمندان

معرفی برنامه سالمندان

سالمند

با نگاهی به وضعیت سالمندی در جهان ، خواهیم دید که جهان در حال پیر شدن است . امروزه حدود 700 میلیون نفر از جمعیت جهان را افراد سالمند بالای 60 سال تشکیل می دهند و تا سال 2020 این رقم به بیش از یک میلیارد نفر خواهد رسید. 60% از این افراد سالمند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. در کشورهای مدیترانه شرقی تا سال 2000 افراد بالای 60 سال حدود 5% کل جمعیت را تشکیل می دهند. در کشور ما بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 حدود 8/2 درصد از جمعیت 75 میلیونی کشور ( یعنی حدود 6159676 نفر ) را سالمندان بالای 60 سال تشکیل می دهد.

اصول کلی

برنامه جامع مراقبت از سالمند به صورت یک برنامه با عنوان مراقبت های ادغام یافته و جامع سالمندی ویژه پزشک و غیر پزشک طراحی گردیده است. در این برنامه با تاکید بر پیش گیری از بیماریها و مخاطرات شایع دوران سالمندی با توجه به اولویت ها و آموزش صحیح به فرد و خانواده و جامعه ، تشخیص و درمان صحیح و به موقع بیماریها و اختلالات ایجاد شده، پیش گیری از بروز عوارض و ناتوانی های احتمالی، درمان عوارض ایجاد شده، ارجاع به موقع و پیگیری نتیجه ارجاع می باشد. در این برنامه از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی کلیدی برای شناسایی زودرس بیماری، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است. مراقبتهای ادغام یافته و جامع سالمندی به صورت دو بخش ویژه پزشک و غیر پزشک طراحی گردیده است.

تاریخ به روز رسانی:
1398/08/01
تعداد بازدید:
3822
Powered by DorsaPortal