کارگاه مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات برگزار گردید

انتشار محتوا: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۵۳:۰۴ قبل از ظهر
کارگاه مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات جهت تمامی کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 15 آبان ماه در محل سالن زکریا پردیس دانشگاه با تدریس مهندس خدادادی برگزار گردید.

با توجه به اهمیت اطلاعات در دانشگاه و همچنین مدیریت مخاطرات (ریسک) امنیت اطلاعات در راستای اجرای مطلوب این فرآیند در دانشگاه، کارگاه مدیریت امنیت مخاطرات امنیت اطلاعات توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات جهت کلیه کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 15 آبان ماه برگزار گردید.

آقای مهندس خدادادی به عنوان مدرس کارگاه ابتدا روش های مرتبط با شناسایی، ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیتی را ارائه نمودند و در ادامه راهکارهای ارتقای امنیت اطلاعات در دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس