خبـر ویـژه: سایر محتوا ...
13 November 2023 09:53:04 AM

با توجه به اهمیت اطلاعات در دانشگاه و همچنین مدیریت مخاطرات (ریسک) امنیت اطلاعات در راستای اجرای مطلوب این فرآیند در دانشگاه، کارگاه مدیریت امنیت مخاطرات امنیت اطلاعات توسط اداره آمار و فناوری اطلاعات جهت کلیه کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 15 آبان ماه برگزار گردید.

جدیدترین مطالب/اخبار: سایر محتوا ...
کاربردهای هوش مصنوعی در علوم دارویی
Saturday 16 th December 2023
کارگاه مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات برگزار گردید
Monday 13 th November 2023
برگزاری رویداد دانشگاهی دستیار هوشمند خودمراقبتی بیمار با استفاده از هوش مصنوعی
Saturday 28 th October 2023
اولین همایش پدافند سایبری کلان منطقه 9 کشور در دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد،
Saturday 28 th October 2023
تسهیل در ارائه خدمات سلامت با بهینه‌سازی سامانه‌های الکترونیک
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت مطرح کرد:
Sunday 28 th May 2023

اطلاعات تماس:

آدرس: گناباد, میدان غدیر, سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد
تلفن: +98-051-57223515-14
داخلی: 212
پست الکترونیک: it@gmu.ac.ir

مشاهده محل روی نقشه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس